โลโก้เว็บไซต์ ไหว้ครู 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ไหว้ครู 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 สิงหาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
วันนี้ (27 มิ.ย. 62) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ปิยศักดิ์ ตัณฑ์เจริญ อดีตผู้อำนวยการสถาบันเทคโน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา