โลโก้เว็บไซต์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
วันที่ 2 ก.ค. 2562 เวลา 09.30 น. ที่วัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา