โลโก้เว็บไซต์ เหล่ากาชาดมอบสิ่งของเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เหล่ากาชาดมอบสิ่งของเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนาเหล่ากาชาดมอบสิ่งของนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์
วันนี้ (26 มิ.ย. 62) เวลา 10.00 น. รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยรองอธิการบดี (รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์) ให้การต้อนรับนางสุดาภรณ์  สงวนสัตรย์ นายกเหล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา