โลโก้เว็บไซต์ เชิญโรงเรียนร่วมค่ายนวัตกรรมอาหาร 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เชิญโรงเรียนร่วมค่ายนวัตกรรมอาหาร 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนาเชิญชวนร่วมค่ายนวัตกรรมอาหาร สร้างผู้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก โดย ผศ.ทนงศักดิ์ ยาทะเล รองคณบดีฯ นำทีมคณาจารย์เข้าพบผู้บริหารสถานศึกษาและครู ประกอบด้วย โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม โรงเรียนแ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา