โลโก้เว็บไซต์ อบรมทำน้ำอบ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

อบรมทำน้ำอบ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนาโครงการสืบสานอนุรักษ์การทำน้ำอบไทย
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จัดโครงการสืบสานอนุรักษ์การทำน้ำอบไทย เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา