โลโก้เว็บไซต์ นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง ส.ส. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง ส.ส.

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก ร่วมนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
วันที่ 24 มี.ค. 62 บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก เป็นกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองตาก โดยร่วมนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา