โลโก้เว็บไซต์ ประชุม V-NET ระดับสนามสอบ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประชุม V-NET ระดับสนามสอบ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนาการประชุม V-NET ระดับสนามสอบ
วันที่ 23 ม.ค. 62 ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีคณะก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา