โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมงานตากสินมหาราชานุสรณ์-การแข่งขันมินิวิทยสัประยุทธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

กิจกรรมงานตากสินมหาราชานุสรณ์-การแข่งขันมินิวิทยสัประยุทธ์

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 30 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาการแข่งขันมินิวิทยสัประยุทธ์ ปีที่ 3 ชิงโล่ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
วันที่ 29 ธ.ค. 61 ที่บูธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ภายในงานตากสินมหาราชานุสรณ์ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการแข่งขันมินิวิทยสัประยุทธ์ ตาก ซึ่งปีนี้มหาว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา