โลโก้เว็บไซต์ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา มอบรางวัล STEAM3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา มอบรางวัล STEAM3

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด STEAM3
ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ให้เกียรติมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดโครงงานสื่อการสอนและนวัตกรรมในรูปแบบ STEAM3 ภายใต้โครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา