โลโก้เว็บไซต์ พิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนาพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพและสรงน้ำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2561
วันนี้ (17 เม.ย. 61) ที่บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผศ.ธงชัย เบ็ญจลักษณ์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพและสรงน้ำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2561 โดยนายเจริญฤ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา