โลโก้เว็บไซต์ รับโล่

รับโล่ "ใบเซียมซีออนไลน์โดยใช้ QR Code"

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก รับโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดทำ “ใบเซียมซีออนไลน์โดยใช้ QR Code” ให้บริการ ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วันนี้ (17 เม.ย. 61) ที่บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดตาก ผศ.ธงชัย เบ็ญจลักษณ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย อ.ธีระ พร้อมเพรียง เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้าร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา