โลโก้เว็บไซต์ เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561
วันนี้ (11 เม.ย. 61) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตาก ผศ.ธงชัย เบ็ญจลักษณ์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ภายใต้แน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา