โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ Robotics | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการอบรมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ Robotics

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก เปิดฝึกอบรมหลักสูตร Robot รองรับ Thailand 4.0
วันที่ 10 เม.ย. 61 ที่ห้องประชุมทองกวาว มทร.ล้านนา ตาก ผศ.ธงชัย เบ็ญจลักษณ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) ดำเนินโครงการโดยสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา