โลโก้เว็บไซต์ 12-10-60 ทำบุญตักบาตร ถวายในหลวงร.9 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

12-10-60 ทำบุญตักบาตร ถวายในหลวงร.9

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนาน้อมใจร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา นำคณะผู้บริหารอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากโชติกุลสุวรรณาราม เพื่อถวายเป็นพระราชกุ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา