โลโก้เว็บไซต์ บวงสรวง ณ เขื่อนภูมิพล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

บวงสรวง ณ เขื่อนภูมิพล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนาตาก ร่วมพิธีบวงสรวงนพปฎลสุวรรณฉัตร เพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศฯ จำลองของจังหวัดตาก
RMUTL TAK News - 5 ตุลาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ แสนทอน ผู้แทนรองอธิการบดี มทร.ล้านนาตาก ร่วมพิธีบวงสรวงนพปฎลสุวรรณฉัตร เพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศฯ จำลองของจั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา