โลโก้เว็บไซต์ พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2559
16 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธานในพิธีมอ...
การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 27 มี.ค. 62 ที่หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พิธีมอบประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง และมอบป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา