โลโก้เว็บไซต์ ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2559
15 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย ประธานเปิดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  กล่าวโอวาทและแสดงความยินดีกับน...
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
16 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย ประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี กล่าวโอวาทและแสดงความยิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา