โลโก้เว็บไซต์ ถ่ายภาพจบ ปวช. ปวส. ปีการศึกษา59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ถ่ายภาพจบ ปวช. ปวส. ปีการศึกษา59

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาถ่ายภาพหมู่ ปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2559
วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดีมทร.ล้านนา ตาก แสดงความยินดีกับนักศึกษาปีการศึกษา 2559 พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมถ่ายภาพหมู่ นักศึกษาระดับประกาศนีย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา