โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก สอบสัมภาษณ์ รับตรงเพิ่มเติม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก สอบสัมภาษณ์ รับตรงเพิ่มเติม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนาตาก จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบรับตรง (เพิ่มเติม)
4 พ.ค.2560 มทร.ล้านนาตากจัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา รอบรับตรงเพิ่มเติม ระดับปวส.และปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 ทั้ง 4 คณะ ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี และจะประก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา