โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง(SisterCity) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง(SisterCity)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง(SisterCity)
9 มิถุนายน 2559 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา