โลโก้เว็บไซต์ บรรยากาศการถ่ายภาพหมู่นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

บรรยากาศการถ่ายภาพหมู่นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มีนาคม 2566 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา