โลโก้เว็บไซต์ โครงการนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 18

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 ตุลาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 96 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 10 ตุลาคม 2561 - 10 ตุลาคม 2561

สถานที่ : อาคาร 60 ปี ทรงครองราชย์

ผู้รับผิดชอบ : รายวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 18 วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 - 18.00 น. ณ อาคาร 60 ปี ทรงครองราชย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย ได้แก่

1. โครงการรายวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยแผนกวิชาสังคมศาสตร์

2.โครงการสาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ โดยสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ

3. โครงการรายวิชาการคิดเชิงนวัตกรรม โดยแผนกวิชาสังคมศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา