โลโก้เว็บไซต์ เปิดภาคเรียน 2/2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เปิดภาคเรียน 2/2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 ตุลาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 291 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 19 พฤศจิกายน 2561 - 19 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา