โลโก้เว็บไซต์ การประกวดดาว-เดือน มทร.ล้านนา ตาก (RMUTL Tak Star Contest) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การประกวดดาว-เดือน มทร.ล้านนา ตาก (RMUTL Tak Star Contest)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 สิงหาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 205 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 19 กันยายน 2561 - 19 กันยายน 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา