โลโก้เว็บไซต์ เปิดระบบจองห้องพักหอพักนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เปิดระบบจองห้องพักหอพักนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 พฤษภาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 1524 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 10 พฤษภาคม 2561 - 7 มิถุนายน 2561

เปิดระบบจองห้องพักหอพักนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://dormitory.tak.rmutl.ac.th/ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา