โลโก้เว็บไซต์ โครงการสืบสานวัฒนธรรมองค์กร ทำบุญมหาวิทยาลัยฯ และรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการสืบสานวัฒนธรรมองค์กร ทำบุญมหาวิทยาลัยฯ และรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 มีนาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 92 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 30 เมษายน 2561 - 30 เมษายน 2561

สถานที่ : บริเวณวิหารหลวงพ่อมงคล

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมองค์กร ทำบุญมหาวิทยาลัยฯ และรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประจำปี 2561 วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ วิหารหลวงพ่อมงคล

เวลา 07.00 น. - พิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เวลา 17.00 น. - พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส

การแต่งกาย: ชุดผ้าไทยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา