โลโก้เว็บไซต์ กีฬา เขียว - แดง สัมพันธ์ มทร.ล้านนา ตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

กีฬา เขียว - แดง สัมพันธ์ มทร.ล้านนา ตาก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 มกราคม 2560 โดย สุภาภรณ์ ใจหนุน จำนวนผู้เข้าชม 301 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 16 มกราคม 2560 - 16 มกราคม 2560

มทร.ล้านนา ตาก ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน "เขียว-แดง สัมพันธ์" วันที่ 16 มกราคม 2560 ที่สนามฟุตบอล เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป



ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา