โลโก้เว็บไซต์ สอบ MOCK TOEIC | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

สอบ MOCK TOEIC

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2559 โดย สุภาภรณ์ ใจหนุน จำนวนผู้เข้าชม 387 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 29 พฤศจิกายน 2559 - 29 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 5 อาคารวิทยบริการ

ขอเชิญ นักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก ระดับ ปวส. และปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ MOCK TOEIC วันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 11.30 น. และ วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00 - 20.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารวิทยบริการ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา