โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญนักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก ตรวจสุขภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ขอเชิญนักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก ตรวจสุขภาพ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กันยายน 2559 โดย สุภาภรณ์ ใจหนุน จำนวนผู้เข้าชม 263 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 10 กันยายน 2559 - 10 กันยายน 2559

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลล้านนา ตาก ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 ณ อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 08.30 - 12.00 น. ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา