โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 กรกฎาคม 2567 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 82 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 17 กรกฎาคม 2567 - 17 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา