โลโก้เว็บไซต์ พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู่ ปีการศึกษา 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู่ ปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 กรกฎาคม 2567 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 35 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 11 กรกฎาคม 2567 - 11 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : ลานพระวิษณุกรรม มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ผู้รับผิดชอบ : ลานพระวิษณุกรรม มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา