โลโก้เว็บไซต์ รายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 พฤษภาคม 2567 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 159 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 11 มิถุนายน 2567 - 12 มิถุนายน 2567

สถานที่ : หอพักนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบ : หอพักนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา