โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และอบรมคุณธรรมจริยธรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และอบรมคุณธรรมจริยธรรม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 พฤษภาคม 2567 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 160 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 15 มิถุนายน 2567 - 16 มิถุนายน 2567

สถานที่ : หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา