โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมรับน้องใหญ่ ปิดเชียร์ และปิดการรับน้อง ปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

กิจกรรมรับน้องใหญ่ ปิดเชียร์ และปิดการรับน้อง ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 สิงหาคม 2559 โดย สุภาภรณ์ ใจหนุน จำนวนผู้เข้าชม 422 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 27 สิงหาคม 2559 - 27 สิงหาคม 2559

กิจกรรมรับน้องใหญ่ ปิดเชียร์ และปิดการรับน้อง ปีการศึกษา 2559ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา