โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครังที่ 29 มทร.ธัญบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

กำหนดการฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครังที่ 29 มทร.ธัญบุรี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 สิงหาคม 2559 โดย สุภาภรณ์ ใจหนุน จำนวนผู้เข้าชม 178 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 กันยายน 2559 - 1 กันยายน 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กำหนดการฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครังที่ 29 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา