โลโก้เว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563-2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563-2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 ตุลาคม 2565 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 587 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 20 มีนาคม 2566 - 21 มีนาคม 2566

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา