โลโก้เว็บไซต์ โครงการต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กันยายน 2565 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 63 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 5 ตุลาคม 2565 - 5 ตุลาคม 2565

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา