โลโก้เว็บไซต์ พิธีกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กันยายน 2565 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 91 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 30 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา