โลโก้เว็บไซต์ ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 โดย สุภาภรณ์ ใจหนุน จำนวนผู้เข้าชม 160 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 12 สิงหาคม 2559 - 13 สิงหาคม 2559

สถานที่ : อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา