โลโก้เว็บไซต์ ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 โดย สุภาภรณ์ ใจหนุน จำนวนผู้เข้าชม 267 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 6 สิงหาคม 2559 - 6 สิงหาคม 2559

สถานที่ : อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก


ขอเชิญนักศึกษาใหม่ตรวจสุขภาพในวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา