โลโก้เว็บไซต์ เปิดภาคเรียน 1/2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เปิดภาคเรียน 1/2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 มิถุนายน 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 218 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 14 มิถุนายน 2564 - 14 มิถุนายน 2564

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา