โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 มิถุนายน 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 297 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 10 มิถุนายน 2564 - 10 มิถุนายน 2564

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา