โลโก้เว็บไซต์ สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 สิงหาคม 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 290 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 3 ตุลาคม 2563 - 3 ตุลาคม 2563

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา