โลโก้เว็บไซต์ เปิดภาคเรียน 1/2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เปิดภาคเรียน 1/2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 พฤษภาคม 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 944 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม 2563 - 1 กรกฎาคม 2563

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา