โลโก้เว็บไซต์ ประกวดกองเชียร์ กีฬาสีภายใน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกวดกองเชียร์ กีฬาสีภายใน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 พฤศจิกายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 97 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 ธันวาคม 2562 - 1 ธันวาคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา