โลโก้เว็บไซต์ บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 พฤศจิกายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 59 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 18 พฤศจิกายน 2562 - 18 พฤศจิกายน 2562

สถานที่ : หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา