โลโก้เว็บไซต์ พิธีถ่ายภาพหมู่และซ้อมรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีถ่ายภาพหมู่และซ้อมรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 เมษายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 665 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 9 สิงหาคม 2562 - 10 สิงหาคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา