โลโก้เว็บไซต์ สอบปลายภาค 2/2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

สอบปลายภาค 2/2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 301 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 18 มีนาคม 2562 - 24 มีนาคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา