โลโก้เว็บไซต์ 2023-03-22 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เขตพื้นที่ตาก

 วันที่ : 2023-03-22

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารุณี วงษ์ขาว ที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พุธ 22 มีนาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

          วันที่ 17 มีนาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารุณี วงษ์ขาว ที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก           โดยมีรองศาสตราจารย์อัจฉรา ดลวิทยาคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมด้วยคณาจารย์ประจำคณะฯ มอบช่อดอกไม้และกล่าวแสดงความยินดี >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา