โลโก้เว็บไซต์ บทความ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เขตพื้นที่ตาก

 บทความ

กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ขับเคลื่อนจัดกิจกรรมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ปี2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ศุกร์ 19 กรกฎาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรจักร์ เมืองใจ ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน หัวหน้ากลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เงาเดช รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน นายนริศ กำแพงแก้ว รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์  นำบุคลากรกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี และกองประชาสัมพันธ์ร่วมกันขับเคลื่อนลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ณ ห้องประชุมคำพุฒ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนาตาก ในโอกาสนี้ ผู้... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2567
ศุกร์ 19 กรกฎาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา โดยมีรองศาสตราจารย์อัจฉรา ดลวิทยาคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรร่วมพิธี ณ วัดดอยคีรี >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมนิทรรศการในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ
ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

        วันที่​ 10 ก.ค.67 รองศาสตราจารย์อัจฉรา ดลวิทยาคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มอบหมายให้อาจารย์ธานินทร์ สินพรมมา อาจารย์พฤฒิพงศ์ เพ็งศิริ อาจารย์วันชนะ จูบรรจง อาจารย์วรรณวิมล พุ่มโพธิ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานนิทรรศการวิชาการนวัตกรรมแก้ปัญหาและช่วยเหลือสังคมสังคม ในการแข่งขันทักษะทางวิชากรร ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2567 โดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ตรวจจับภาพรู้จำอัตโนมัติอัตโนมัติ,... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
อังคาร 9 กรกฎาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

วันที่​ 7 ก.ค.67 รองศาสตราจารย์อัจฉรา ดลวิทยาคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่ง หมูล้อม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินเดิม ดีโต เข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ พระอุโบสถวัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ >> อ่านต่อ


นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก เข้ารับมอบทุนการศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
อังคาร 11 มิถุนายน 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับนักศึกษา

วันที่ 10 มิ.ย.67 เวลา 08.30 น. ที่หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รายนามนายสุทธิศักดิ์ อ่วมทองสุข เข้ารับมอบทุนการศึกษา ตามโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มีนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก ได้จัดโครงการ”จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน”
อังคาร 11 มิถุนายน 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 มิ.ย. 67 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพะยอม อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในฐานะศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยรองศาสตราจารย์อัจฉรา ดลวิทยาคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมการเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่บุคลากร จำนวน 3 สาขา ประกอบด้วย สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1 สาขาช่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 และสาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เพื่อทำหน้าที่ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีม... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก จัดโครงการเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
ศุกร์ 7 มิถุนายน 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 มิ.ย. 67 ณ อาคาร 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รองศาสตราจารย์อัจฉรา ดลวิทยาคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงาน    ในศตวรรษที่ 21 การฝึกยกระดับฝีมือ จำนวน 30 ชั่วโมง หลักสูตรช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 ภายใต้แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ในระหว่างวันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2567” โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมก... >> อ่านต่อโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาระดับ ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (กสศ.) รุ่นที่6 ปีการศึกษา 2567
พุธ 5 มิถุนายน 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ดำเนินโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประเภททุน 5 ปี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ต่อเนื่องระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเมคคาทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ได้จัดโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาระดับ ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (กสศ.) รุ่นที่6 ปีการศึกษา 2567 ขึ้น โดยมีรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมอาจารย์ผู้รับผิดชอ... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
อังคาร 4 มิถุนายน 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 3 มิ.ย. 67 เวลา 09.40 น. ที่วัดมณีบรรพตวรวิหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่ง หมูล้อม หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายจากรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ให้นำคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 โดยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนกล่าวคำปฏิญาณตนพร้อมกัน “เราทำความดีด้วยหัวใจ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 50


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา